Teckna kreditkort med svag kreditvärdighet

Det går att teckna kreditkort trots svag kreditvärdighet. Det går däremot inte att generellt säga vilket kort som är lättast att få då flera olika faktorer spelar in.  Under följande rubriker förklaras detta utförligare.

Lätt att få / Låga krav

Vilka kreditkort som är lätt att få beror på vilka faktorer som vägs in. Det som bland annat är avgörande är:

  • Åldersgräns, Lägst krav är 18 år
  • Inkomstgräns, Kort med låga krav brukar kräva ca 100 000 kronor per år
  • Kreditgräns, Det är lättare att få låg kreditgräns än hög
  • Ej anmärkning, Inget kreditkortsföretag accepterar betalningsanmärkningar

uscore banner

Du som är minst 18 år, har minst 100 000 kronor i årsinkomst och inte har betalningsanmärkning kan ansöka om kort med så låg kreditgräns som möjligt. Detta för att öka dina chanser att få ansökan beviljad.

Utan krav på inkomst

Det finns inte några kreditkort utan krav på inkomst. Det beror på att kortföretagen enligt lag måste kontrollera att personen förväntas kunna hantera och återbetala skulden. Utan inkomst finns inte denna möjlighet vilket innebär att ansökan måste avslås.

Utan fast jobb

Det är svårare, men inte omöjligt, att få ett kreditkort utan fast jobb. Du kan däremot behöva visa upp avtal kring timanställning eller vikariat samt tidigare löneutbetalningar. Räkna även med att enbart en låg kreditgräns kommer att kunna beviljas.

Med många UC

Antalet UC-förfrågningar påverkar delvis din kreditvärdighet. Det är däremot skillnad på om dessa förfrågningar kommer från bolåneansökningar eller exempelvis snabblån. Det går alltså att få kreditkort med många UC, men chansen kan minska.

Utan kreditupplysning

Det går inte att få ett kreditkort utan kreditupplysning. Detta eftersom kortutgivarna alltid använder dessa upplysningar för att säkerställa att personen har tillräckligt god kreditvärdighet.